Άλλες νομικές πληροφορίες

Προβολή PDF

Οι όροι με κεφαλαία έχουν τη σημασία που τους έχει δοθεί στους γενικούς όρους χρήσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ.

Πίνακας περιεχομένων 

 1. 1. Λειτουργία της Πλατφόρμας

 2. 2. Προϋποθέσεις για καταχώριση, διαγραφή καταχώρισης και κατάταξη

 3. 3. Πληροφορίες σχετικά με αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα

 4. 4. Αρχές της ΕΕ

 5. 5. πληροφορίες σχετικά με τους ενεργούς αποδέκτες

 6. 6. Επίλυση διαφορών

1. Λειτουργία της Πλατφόρμας 

1.1 Δημιουργία σχέσεων

Η πλατφόρμα «Back Market» είναι μια πλατφόρμα που διατίθεται από την εταιρεία JUNG S.A.S. μέσω της ιστοσελίδας www.backmarket.gr, η οποία επιτρέπει:

 • σε καταναλωτές να αγοράζουν ανακατασκευασμένα ηλεκτρονικά προϊόντα από καταχωρισμένους επαγγελματίες πωλητές,

 • σε ιδιώτες, καταναλωτές ή επαγγελματίες να μεταπωλούν μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά προϊόντα σε επαγγελματίες, ώστε να τα ανακατασκευάσουν για μεταπώληση

Η JUNG S.A.S. ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των Πωλητών και των Αγοραστών. Δεν είναι σε καμία περίπτωση πωλητής ή αγοραστής των Προϊόντων στην Πλατφόρμα, τα οποία πωλούνται απευθείας από τους Πωλητές στους Αγοραστές.

1.2 Οικονομικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι Αγοραστές καταβάλλουν την τιμή του προϊόντος τους απευθείας στην πλατφόρμα μέσω ενός έμπιστου παρόχου πληρωμών. Οι Πωλητές δίνουν στην JUNG S.A.S. εντολή για λήψη, εξ ονόματος και για λογαριασμό των Πωλητών, των ποσών που καταβλήθηκαν από τους Αγοραστές.

Οι τιμές των προϊόντων και τα έξοδα παράδοσης καθορίζονται ελεύθερα από τους Πωλητές.

Οι Πωλητές καταβάλλουν επίσης στην JUNG S.A.S. ένα τέλος εξυπηρέτησης, του οποίου το ακριβές ποσό δηλώνεται προτού ο Αγοραστής επιβεβαιώσει την παραγγελία. 

Οι Πωλητές πρέπει να καταβάλλουν στην JUNG S.A.S ένα πάγιο μηνιαίο τέλος και μια προμήθεια για όλες τις επιβεβαιωμένες συναλλαγές που εκτελέστηκαν στην Πλατφόρμα από τον Πωλητή. Το ποσό της προμήθειας ισούται με ένα σταθερό ποσοστό επί του ποσού της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής).

1.3 Εγγυήσεις

Οι ισχύουσες νόμιμες εγγυήσεις και η εμπορική εγγύηση που προσφέρονται από τους Πωλητές καθορίζονται στη , η οποία γενικούς όρους χρήσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ.

Για να ασκήσει τα δικαιώματά του, ο Αγοραστής μπορεί να συνδεθεί στον λογαριασμό πελάτη του, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ζήτησε βοήθεια» στη σχετική παραγγελία ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη από αυτόν τον σύνδεσμο.

2. Προϋποθέσεις για καταχώριση, διαγραφή καταχώρισης και κατάταξη

2.1 Καταχώριση

Η πλατφόρμα έχει καταχωρισμένους μόνο επαγγελματίες πωλητές. Για να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν προϊόντα για πώληση στην πλατφόρμα, οι Πωλητές πρέπει να ανοίξουν έναν λογαριασμό πωλητή και να δεσμευτούν να τηρούν, ειδικότερα: 

 • Τους ισχύοντες κανονισμούς,

 • Τα κριτήρια ποιότητας της πλατφόρμας αναφορικά με τη διαχείριση των logistics (χρόνοι παράδοσης, διαχείριση αποθέματος, ποιότητα των προϊόντων που παραδίδονται). Αυτά τα κριτήρια προσδιορίζονται στις γενικές προϋποθέσεις του πωλητή και στο καταστατικό ποιότητας,

 • Οι γενικές προϋποθέσεις πωλήσεων είναι διαθέσιμες εδώ

Στην πλατφόρμα επιτρέπεται η δημοσίευση προσφορών από Πωλητές που σχετίζονται αποκλειστικά με ανακατασκευασμένα ηλεκτρονικά προϊόντα.

2.2 Διαγραφή καταχώρισης 

Η Jung S.A.S επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαγράφει την καταχώριση ενός Πωλητή, είτε για λόγους διευκολύνσεως είτε λόγω παραβίασης. 

Οι λόγοι για τη διαγραφή καταχώρισης λόγω αθέτησης υποχρεώσεων μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, 

 • Μη συμμόρφωση με τις γενικές προϋποθέσεις πώλησης ή με το καταστατικό ποιότητας.

Η Jung S.A.S επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαγράφει την καταχώριση των προϊόντων: 

 • των οποίων το μάρκετινγκ απαγορεύεται ή είναι παράνομο,

 • εγκυμονούν κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον,

 • δεν είναι επανασυσκευασμένα,

 • προσφέρονται από Πωλητές των οποίων η καταχώριση έχει διαγραφεί.

2.3 Κατάταξη προσφορών ανακατασκευασμένων προϊόντων

Οι προσφορές που εμφανίζονται στις σελίδες αποτελεσμάτων καταχωρίζονται σύμφωνα με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής των προϊόντων που προσφέρονται από τους Πωλητές, όπως καθορίζεται από τον αλγόριθμο που έχει αναπτύξει η JUNG S.A.S.

Οι κύριες παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη από τον αλγόριθμο της JUNG S.A.S. για την καταχώριση των προσφορών είναι οι ακόλουθες:

 • Η τιμή του προϊόντος, 

 • η αξιολόγηση του προϊόντος και του Πωλητή από τους Αγοραστές, (μέσος όρος όλων των σημειώσεων που δόθηκαν από τους καταναλωτές μετά τη λήψη του προϊόντος τους), 

 • η ποιότητα της επεξεργασίας παραγγελίας του Πωλητή (ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων, ποσοστό των κακών προϊόντων ή αξεσουάρ που έστειλε ο έμπορος, ποσοστό των προϊόντων με κακή εμφάνιση), 

 • το ποσοστό των παραγγελιών που παραδόθηκαν με καθυστέρηση, 

 • τα μέσα πληρωμής.

3. Πληροφορίες σχετικά με αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα 

Μόνο Αγοραστές που έχουν υποβάλλει τουλάχιστον μία παραγγελία στην Πλατφόρμα μπορούν να δημοσιεύσουν αξιολόγηση των προϊόντων και της παράδοσης.

Ο Αγοραστής μπορεί να δώσει βαθμολογία από το 1 έως το 5 και να προσθέσει ένα σχόλιο στη βαθμολογία του. Για ορισμένα προϊόντα, ο Αγοραστής μπορεί να δώσει συγκεκριμένες βαθμολογίες (σχέση ποιότητας/τιμής, παράδοση, συσκευασία και καθαριότητα, συνολική απόδοση, αισθητική).

Ο Αγοραστής μπορεί να αφήσει μια αξιολόγηση κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στο email που του έχει σταλεί για αυτόν τον σκοπό περίπου 1 εβδομάδα μετά την παράδοση του προϊόντος του. Μπορεί επίσης να υποβάλλει μια αξιολόγηση μέσω του λογαριασμού πελάτη του, κάνοντας κλικ στην καρτέλα «οι παραγγελίες μου». 

Εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή ενός προϊόντος, ο Αγοραστής έχει την επιλογή να τροποποιήσει την κριτική του μέσω του δικού του λογαριασμού πελάτη, κάνοντας κλικ στην καρτέλα «Οι Παραγγελίες μου».

Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να ζητήσει τη διαγραφή της κριτικής του ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας το αίτημά του στην ακόλουθη διεύθυνση: legal@backmarket.com

Δεν παρέχεται αποζημίωση από την JUNG S.A.S. ως αντάλλαγμα για μια αξιολόγηση.

Δημοσιεύονται μόνο αξιολογήσεις για προϊόντα που έχουν αγοραστεί. Ο μέγιστος χρόνος μεταξύ της υποβολής μιας αξιολόγησης και της δημοσίευσής της είναι 1 εργάσιμη ημέρα. 

Οι αξιολογήσεις κατατάσσονται από τον αλγόριθμό μας, λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, τη βαθμολογία και το μέγεθος της αξιολόγησης. Μπορούν επίσης να ταξινομηθούν με χρονολογική σειρά, σχετικότητα, υψηλότερη βαθμολογία, χαμηλότερη βαθμολογία, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Οι αξιολογήσεις παραμένουν στο διαδίκτυο, εφόσον τα προϊόντα που αφορούν προσφέρονται για πώληση στην Πλατφόρμα. 

Δημοσιεύουμε θετικές και αρνητικές αξιολογήσεις χωρίς έλεγχο πριν από τη δημοσίευση. Μετά τη δημοσίευση, οποιαδήποτε υποτιμητική, προσβλητική ή υβριστική αξιολόγηση μπορεί, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, να αφαιρεθεί από το Back Market, ειδικότερα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Η αξιολόγηση χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς

 • Η αξιολόγηση έχει δημοσιευτεί πολλές φορές ή με διαφορετικούς λογαριασμούς

 • Η αξιολόγηση είναι εκτός θέματος ή η αξιολόγηση αφορά την εμπειρία αγοράς και όχι το προϊόν

 • αξιολόγηση αφορά διαφορετικό προϊόν

 • Η αξιολόγηση ενθαρρύνει την αγορά από ανταγωνιστή

 • Η βαθμολογία του Αγοραστή δεν είναι σταθερή 

 • Η αξιολόγηση περιέχει σχολιασμό ή περιεχόμενο που είναι πολιτικό ή κοινωνικό, υβριστικό, χυδαίο, προσβλητικό, απροκάλυπτα σεξουαλικό, μπορεί να θεωρηθεί συκοφαντικό ή η αξιολόγηση αποτελεί προσωπική επίθεση

 • Η αξιολόγηση είναι ψευδής, παραπλανητική ή είναι γραμμένη από Έμπορο

 • Η αξιολόγηση είναι παράνομη ή συνδέεται με παράνομο περιεχόμενο

 • Η αξιολόγηση προστατεύεται από δικαιώματα τρίτων 

 • Η αξιολόγηση δημοσιεύτηκε ως αποτέλεσμα πλαστοπροσωπίας

 • Η αξιολόγηση περιέχει προσωπικά δεδομένα ή εμπιστευτικές πληροφορίες 

 • Η αξιολόγηση υποκινεί το μίσος, τις διακρίσεις, την ομοφοβία, την ξενοφοβία, τον ρατσισμό ή τη βία

Η αίτηση για την αφαίρεση μιας προσβλητικής, υβριστικής ή καταφρονητικής κριτικής, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα πρέπει να αποστέλλεται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στην ακόλουθη διεύθυνση: legal@backmarket.com

4. Αρχές της ΕΕ

Εάν είστε αρχή των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ψηφιακών Υπηρεσιών, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Back Market μέσω της διεύθυνσης "authorities@backmarket.com".  

Εάν δεν είστε αρχή των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ψηφιακών Υπηρεσιών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα και γρήγορα με την Back Market, συνδεόμενοι στον λογαριασμό πελάτη σας και κάνοντας κλικ στο κουμπί "Λήψη βοήθειας" στη σχετική παραγγελία ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Αυτή η διεύθυνση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών για την άμεση επικοινωνία με την Back Market σχετικά με θέματα ασφάλειας προϊόντων.

Οι επικοινωνίες προς αυτή τη διεύθυνση θα πρέπει να γίνονται στα αγγλικά ή γαλλικά.

5. πληροφορίες σχετικά με τους ενεργούς αποδέκτες

Ο Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2022 και αποσκοπεί στη θέσπιση ενός κοινού συνόλου κανόνων για τις υποχρεώσεις και τη λογοδοσία των διαμεσολαβητών, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για όλους τους χρήστες.

Στο Back Market, έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πελατών παγκοσμίως και θεωρούμε την εμπιστοσύνη τους πολύ σημαντική. Μάλιστα, αποσκοπούμε στη δημιουργία εμπιστοσύνης στα ανακατασκευασμένα προϊόντα, με στόχο να μειωθεί η υπερκατανάλωση των καινούριων προϊόντων, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάδειξη μιας κυκλικής οικονομίας για όλα τα προϊόντα τεχνολογίας. Εν προκειμένω, ο DSA είναι μια ευκαιρία για το Back Market να εδραιώσει τη δέσμευσή του για την προστασία των πελατών.

Δυνάμει του άρθρου 24(2) του DSA, το Back Market θα δημοσιεύει «πληροφορίες σχετικά με τους μέσους μηνιαίους ενεργούς αποδέκτες της υπηρεσίας στην Ένωση, υπολογισμένους ως τον μέσο όρο για την περίοδο των τελευταίων έξι μηνών». Αυτή η δημοσίευση έχει στόχο να καθορίσει κατά πόσον το Back Market ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηρίζεται «πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα» κατά την έννοια του DSA, φτάνοντας τουλάχιστον 45 εκατομμύρια μέσους μηνιαίους ενεργούς αποδέκτες στην ΕΕ.

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, το Back Market επισημαίνει δια του παρόντος ότι, κατά την περίοδο από τις 30 Ιουνίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι μέσοι μηνιαίοι ενεργοί αποδέκτες του marketplace του Back Market στην ΕΕ ήταν σαφώς λιγότεροι από 45 εκατομμύρια. Το Back Market θα δημοσιεύει ενημερώσεις σε συμμόρφωση με τον προαναφερθέντα Νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες. 

6. Επίλυση διαφορών 

Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με τη σύνταξη, σύναψη, εφαρμογή, ερμηνεία ή εγκυρότητα των όρων χρήσης ή της σχέσης με την JUNG S.A.S., ο Αγοραστής και η JUNG S.A.S. καλούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη φιλικού διακανονισμού της διαφοράς τους.

Ο Αγοραστής ενημερώνεται ότι, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να προσφύγει δωρεάν σε διαμεσολαβητή καταναλωτών για την επίτευξη φιλικού διακανονισμού της διαφοράς του με την JUNG S.A.S. Για τον σκοπό αυτό, ο Αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δωρεάν ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Εάν ο Αγοραστής δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του διακανονισμού, εάν ο διακανονισμός δεν ήταν επιτυχής ή σε περίπτωση αποτυχίας των άλλων βημάτων που ο Αγοραστής θα μπορούσε να λάβει για να προσπαθήσει να επιτύχει τον φιλικό διακανονισμό της διαφοράς του με την JUNG S.A.S., ο Αγοραστής μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην αρμόδια δικαιοδοσία του τόπου στον οποίο διέμενε κατά τον χρόνο της σύναψης της σύμβασης ή της επελεύσεως του ζημιογόνου γεγονότος, του τόπου όπου η JUNG S.A.S. έχει την καταστατική της έδρα ή του τόπου της πραγματικής παράδοσης του Προϊόντος.

Προβολή PDF