Νομικές αναφορές του Back Market

Καταχωρισμένο νομικό όνομα: Jung SAS
Εγγεγραμμένη διεύθυνση: 154 Boulevard Macdonald 75019 Paris France

Αριθμός και πόλη του RCS: Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Παρισιού
Εμπορικό μητρώο: 804 049 476 R.C.S. Paris
Αριθμός ΦΠΑ: 67804049476 FR

Αριθμός τηλεφώνου: +33 1 70 77 24 93
Email: geia@backmarket.gr
Διεύθυνση: Thibaud Hug de Larauze
Διευθυντής Έκδοσης: Vianney Vaute

Μετοχικό κεφάλαιο: 33,866,95 €